BİOENERJİ TERAPİ CİHAZININ GENEL FAYDALARI

BİOENERJİ TERAPİ CİHAZININ GENEL FAYDALARI

Omurganın durumunda düzelmeye yardımcı olmak,

Uyku kalitesini artırmak,

Ürolojik fonksiyonları iyileştirmeye destek olmak,

Endokrin sistemin çalışmasını düzenler, vücudun genel durumunu iyileştirmek için destek olur, Ağrılardan kurtulmanıza yardımcı olur,

Yaşlanma sürecini yavaşlatır ve kozmetik bir etki kazandırır.

Bu yöntem hap ve enjeksiyon gerektirmez, ağrısız ve güvenlidir.

Bioenerjik Terapi Cihazı vücut için çalışma prensibi biyoinformatik, biyo-enerji ve nöroloji alanında geleneksel oryantal tıp meridyenler ve hem de çağdaş bilimsel başarılarla birleştirir.

Gelişmiş teknolojilerin kullanımı sayesinde cihaz, geleneksel Çin tıbbının akupunktur, guaj masajı, Tuina ve anmo, yakı ve vakum tedavisi gibi etkilerini birleştiriyor.

Meridyenler ve akupunktur noktaları üzerindeki yönlendirilmiş etki nedeniyle, hız artar ve fizyoterapik tedavinin etkinliği artar. Bu yöntemi kullanarak hızlı, vücutta meridyen ve kan dolaşımı açıklığını artırmak için bu şekilde bir önleyici ve iyileştirici etkinin sağlanması, iç organlar ve enerji seviyelerinin dengeyi sağlar.

Doğu tıbbının temel prensiplerinden biri: “açıklığın olduğu yerde – acılık yoktur, açıklığın olmadığı yerde – acı vardır.” Bu durumda tıkanıklık altında kan dolaşımının ihlali anlaşılmaktadır ki bu da durgunluğun oluşumuna yol açmakta ve çeşitli hastalıkların gelişim nedenidir.

Baş ağrıları ile ilgili olarak, ilk prosedürden sonra iyileşme fark edilir. Prosedürler face lift teşvik, beyin demans önlenmesi, rinit, farenjit, miyop, uykusuzluk, yüz felci tedavisi çalışmasını iyileştirmek için destek olur,zihinsel yeteneklerini artırmaya yardımcı kozmetik bir etkiye sahiptir.

Bioenergİ Meridyen Masaj Terapi Cihazının sekiz temel işlevi:

1. Toksinlerin uzaklaştırılması, kanın saflaştırılması

2. Kan dolaşımının iyileştirilmesi

3. Metabolizmanın iyileştirilmesi

4. Artan hücresel aktivite, artan bağışıklık ve yetenek kendini kurtarma için organizma.

5. Ödemin ortadan kaldırılması ve ağrının azaltılması, kemiklerin ve kasların güçlendirilmesi.

6. Otonom sinir sisteminin düzenlenmesi, uyku kalitesini arttırmak.

7. İç salgı sisteminin düzenlenmesi, kozmetik etki.

8. Meridyenlerin açıklıklarının geliştirilmesi, durgunluğun ortadan kaldırılması.

***

GENERAL BENEFITS OF THE BIOENERGY THERAPY DEVICE

Helping to improve the condition of the spine,

improve sleep quality,

To support the improvement of urological functions,

Regulates the work of the endocrine system, helps to improve the general condition of the body, helps to get rid of pain,

It slows down the aging process and gives a cosmetic effect.

This method does not require pills and injections, it is painless and safe.

The Bioenergetic Therapy Device for the body combines its working principle with traditional oriental medicine meridians as well as contemporary scientific achievements in the field of bioinformatics, bio-energy and neurology.

Thanks to the use of advanced technologies, the device combines the effects of traditional Chinese medicine such as acupuncture, gouache massage, Tuina and anmo, moxibustion and vacuum therapy.

The Bioenergetic Therapy Device for the body combines its working principle with traditional oriental medicine meridians as well as contemporary scientific achievements in the field of bioinformatics, bio-energy and neurology.

Thanks to the use of advanced technologies, the device combines the effects of traditional Chinese medicine such as acupuncture, gouache massage, Tuina and anmo, moxibustion and vacuum therapy.

Due to the directed action on the meridians and acupuncture points, the speed increases and the effectiveness of physiotherapeutic treatment increases. Using this method to quickly increase the meridian and blood circulation clearance in the body, thus ensuring a preventive and healing effect, balance the internal organs and energy levels.

One of the basic principles of Eastern medicine is: “Where there is openness – there is no bitterness, where there is no openness – there is pain.” In this case, under congestion is understood a violation of blood circulation, which leads to the formation of stagnation and is the cause of the development of various diseases.

Eight basic functions of the Bioenergi Meridian Massage Therapy Device:

  1. Removal of toxins, purification of blood
  2. Improving blood circulation
  3. Improvement of metabolism
  4. Increased cellular activity, increased immunity and ability to self-recovery organism.
  5. Elimination of edema and reduction of pain, strengthening of bones and muscles.
  6. Regulation of the autonomic nervous system, improving sleep quality.
  7. Regulation of the internal secretion system, cosmetic effect.
  8. Improving the clearances of the meridians, eliminating stagnation.
Open chat
WhatsApp
Merhabalar👋
Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz?