İnce Bağırsak Meridyeni

İnce Bağırsak Meridyeni

19 akupunktur noktası olan bu meridyen, kalp meridyeni ile de ortak çalışır, ayrıca büyümeyi düzenler. Bu meridyenin asıl görevi tahmin edebileceğiniz gibi sindirimdir. İnce bağırsak meridyeni, dışarıdan bedenimize giren besin maddelerini alıyor ve bunları kullanabilir hale getiriyor. Atıkları aktarmadan önce gıdadaki yabancı maddeleri ayırıyor, suyu emiyor. 

akış yönü : serçe parmağın dışından başlar, kolun arkasından omza gider, biraz aşağıdan dönüp omuz ve boyun bölgesine gelir. Kulağın altından elmacık kemiğine giderek kulağın açıldığı noktada son bulur.

*

aktif olduğu saat : 13:00 – 15:00

renk : turuncu

enerji : yang

element : ateş

eş meridyeni : karaciğer

ince bağırsak meridyen psikolojisi : obsesif kompulsif davranış

*

ince bağırsak meridyeni dengesiz olduğunda:

dengesizlikleri durumunda zayıflamaya neden olabilir. Aynı zamanda idrak yetersizliği ve huzursuzluğa da yol açabilir. Vesveseli olmak, huzursuzluk, mutsuzluk, dar ve sabit bakış açısı, tutuculuk, hayata karşı genel bir kızgınlık durumu, aşırı tutuculuk, sınır koyamamak, aşırı sınırlar, kendi duygu kapasitesini bilememek, agresif tutum, ben merkezli bencil kişilik de dengesizlik halinde görülebilecek durumlardandır.

*

ince bağırsak meridyenini dengede tutmak için yapılabilecekler:

*Temel yoga hareketleri

*Meridyen terapi seansları

*Aura ve çakra aktivasyon çalışmaları

***

Small Intestine Meridian

The main task of this meridian, as you can imagine, is digestion. The small intestine meridian takes the nutrients that enter our body from the outside and makes them usable.
Before transferring the wastes, it separates the foreign materials in the food and absorbs the water. This meridian, which is effective in ringing in the ear, humming and hearing disorders, also works in partnership with the heart meridian.

The meridian also regulates growth, in case of their imbalance it can cause weakening. It can also lead to misunderstanding and restlessness.

Most active hours: 13.00 – 15.00
Emotion: Joy

It represents fire. His wife is the heart meridian. The hours when Chi energy is most intense are 10:00 – 12:00. Congestion in this meridian can cause problems such as pain, numbness, pain or stiffness in the little finger of the hand, or white spots, insomnia, forgetfulness on the inner side of the arm.

It represents fire. His wife is the heart meridian. The hours when Chi energy is most intense are 10:00 – 12:00. Congestion in this meridian can cause problems such as pain, numbness, pain or stiffness in the little finger of the hand, or white spots, insomnia, forgetfulness on the inner side of the arm.

Heart and Small Intestine Meridian

The task of this meridian couple is to love in a healthy way, to allow to be loved, to set boundaries, to separate the pure from the impure, to meet their needs, to exclude self-serving from the system.

Element: Fire

Season: Summer

Associated Chakra: Heart Chakra (Anahata)

Yin Organ: Heart

Yang Organ: Small Intestine

Physical Area: Heart and gut area, immune system

Sense Organ: Language

Texture: Veins

Feeds on: Skin

Taste: Bitter

Color: Red

Virtue: Honesty, openness

The element of the heart and small intestine meridian is fire. Print the season of the fire element. With the arrival of summer, the sun turns into its most natural state

The days are getting longer, the street is alive, people are emotionally and physically fidgety and energetic, they want to join the outside world.

The Heart and Small Intestine Meridian chakra is the Heart Chakra, but the Abdominal Chakra also carries the properties of the Fire element. Our will, our power to do, to participate in life without fear, to not avoid physical exertions are the areas of the Abdominal Chakra and the Fire element.

The fire element is raging, and it approaches life with a purely yang attitude.

In the fire element, we enjoy our power.

Balance is very important in the Fire Element; an insufficient fire cannot produce the necessary fuel. A fire out of control burns, scorches and consumes. It is destructive, leaving nothing behind.

Open chat
WhatsApp
Merhabalar👋
Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz?