Meridyen Sistemi

Meridyen Sistemi

Her meridyenin bir organı temsil ettiğini ve çok bütüncül olduğunu belirtmiştik. Meridyenler tüm büyük organ sistemlerini birbirine bağlıyorlar. Her meridyenin kesintisiz bir enerji akışında olması tüm vücudun sağlığı için önemlidir. Bir meridyenden geçen enerji dengesizleşirse, enerji aldığı sistem bozulacağından hastalık meydana gelebilir.
Şimdi de bu kadim anlayışta hangi meridyenin hangi organımızı temsil ettiğine bir bakalım.

Meridyenler Nelerdir?

Geleneksel Çin Tıbbı’na göre, insan anatomi ve fizyolojisinin en önemli unsuru, enerji kanalları veya meridyen sistemidir. Meridyen sistemi, bedeni dikey planda ve simetrik olarak kat eden 14 ana meridyen kanalından oluşur. (Bu farklı anlatımlarda 10 ana meridyen olarak da geçer). Sağ ve sol meridyen hatlarına bölündüğünde toplam tali meridyen sayısı artar. Enerji kanallarının bedenin dış yüzeyinden en derin bölgelerine kadar altı katmana yayıldıklarını düşünürsek, sistemin son derece detaylı ve karmaşık, ama bir o kadar da düzenli ve işlevsel olduğunu kavrayabiliriz.

Bu enerji kanallarına “meridyen” denmesinin sebebi, büyük çoğunluğunun bedende dikey konumda olmasıdır. 12 çift sağ-sol dikey meridyenlerin her biri 12 “temel” organdan biriyle yakın ilişkiye sahiptir ve o organın adıyla adlandırılır (Mide kanalı, böbrek kanalı gibi). Bunlara “olağan meridyenler” denir. Merkez, yatay ve diyagonal meridyenler organlarla direk bağlantılı değillerdir, organ meridyenlerinden daha derin ve homeostatis açıdan daha öncelikli sayılırlar.

 Meridyen Terapisinde; Meridyenler üzerinde, bu iç-dış etkileşiminin daha güçlü olduğu belirli noktalar vardır. Akupunktur noktaları olarak bilinen bu noktalar, karmaşık bir elektrik devresinin sigorta kutuları gibi ulaşılabilir yerlere yerleştirilmiştir ve enerjinin akışını kontrol ederler. Enerji akışı bir bölgede aşırı artar veya yetersiz kalırsa sigorta gibi atabilir veya kilitlenir. Bu yüzden bir Meridyen Terapisi metodu olan Jin Shin Jyutsu’da bu noktalara “Enerji Güvenlik Kilitleri” denir. Bu noktalardan biri kilitlendiğinde onun bağlı olduğu tüm meridyenin enerjisi ve onunla yakın bağlantılı diğer meridyenler, ayrıca noktanın bulunduğu alan, bu tıkanıklıktan etkilenir. Bu durum da dengesizliğin başlangıcıdır. Bu dengesizlik zaman içinde, bağlantılı dokuların ve organların, işlevlerine devam etmek, arınmak ve yenilenmek için ihtiyaçları olan yaşam enerjisinden yoksun kalmalarına ve dolayısıyla hastalığın oluşmasına sebep olur.

***

Meridian System

Her meridyenin bir organı temsil ettiğini ve çok bütüncül olduğunu belirtmiştik. Meridyenler tüm büyük organ sistemlerini birbirine bağlıyorlar. Her meridyenin kesintisiz bir enerji akışında olması tüm vücudun sağlığı için önemlidir. Bir meridyenden geçen enerji dengesizleşirse, enerji aldığı sistem bozulacağından hastalık meydana gelebilir.
Şimdi de bu kadim anlayışta hangi meridyenin hangi organımızı temsil ettiğine bir bakalım

What Are Meridians?

Meridian Therapy Details; According to Traditional Chinese Medicine, the most important element of human anatomy and physiology is the energy channels or meridian system. The meridian system consists of 14 main meridian channels that traverse the body vertically and symmetrically. (This is also referred to as the 10 main meridians in different expressions). When divided by right and left meridian lines, the total number of secondary meridians increases. If we consider that the energy channels are spread over six layers, from the outer surface of the body to the deepest parts of the body, we can grasp that the system is extremely detailed and complex, yet so organized and functional.

The reason why these energy channels are called “meridians” is that most of them are vertical in the body. Each of the 12 pairs of right-left vertical meridians has a close relationship with one of the 12 “basic” organs and is named after that organ (stomach canal, kidney canal, etc.). These are called “ordinary meridians”. The central, horizontal and diagonal meridians are not directly related to the organs, they are considered to be deeper and homeostatically higher than the organ meridians.

In Meridian Therapy; There are certain points on the meridians where this inner-outer interaction is stronger. Known as acupuncture points, these points are located in accessible locations, such as fuse boxes of a complex electrical circuit, and they control the flow of energy. If the energy flow becomes excessive or insufficient in an area, they will blow or lock like a fuse. Therefore, in Jin Shin Jyutsu, a method of Meridian Therapy, these points are called “Energy Safety Locks”. When one of these points is locked, the energy of all the meridian to which it is connected and other meridians closely connected with it, as well as the area where the point is located, are affected by this blockage. This is the beginning of the imbalance. Over time, this imbalance causes the related tissues and organs to be deprived of the vital energy they need to continue their functions, purify and regenerate, thus causing the disease.

Open chat
WhatsApp
Merhabalar👋
Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz?