Meridyenler

Meridyenler

Vücudumuzda toplam 14 tane meridyen vardır. Bunlardan ikisi yönetici ve merkez meridyenlerdir. Yöneticiler vücudun tam ortasından geçerek onu iki eşit parçaya ayırır. Diğer tüm meridyenlerin sorumluluğunu alan bu iki meridyeni “idare” ve “oluşum” meridyenleri şeklinde adlandırabiliriz. Diğer 12 temel meridyendeki enerji akışının bir turu 24 saat sürer. Her meridyenin enerji zirvelerinin olduğu iki saatlik bir dönemi vardır. Vücudun her tarafı üç yin ve üç yang olmak üzere altı meridyen tarafından izleniyor. Her meridyen bir organı temsil etse de, etrafındaki diğer organların daha geniş işlevlerini kapsıyor. Örneğin, böbrek meridyeni aslında üriner sağlıktan sorumlu olsa da cinsel enerjiyi taşıyor ve üreme süreçlerini de etkiliyor.

Meridyen, geleneksel Çin tıbbında yaşam enerjisi ve kan gibi temel maddelerin aktığı bir kanaldır. Akupunktur meridyenleri ve enerji damarları gibi farklı isimlerle de bilinir. Meridyenler, tüm vücut boyunca haritalanabilen bir otoyol sistemi gibi bir ağ olarak işlev görür. Batı tıbbındaki dolaşım sistemine benzer.

Hastalıkların Sebepleri

 Geleneksel Çin Tıbbı’nın eski metinlerinde denir ki: “Pek çok hastalık vardır, ama aslında tüm hastalıkların pek az sebebi vardır”. Meridyen enerjisinin tıkanmasını sağlayarak hastalıklara zemin açan birkaç sebep belirtilir. Bunlardan en önemlileri, duygularımızı aşırı bir şekilde deneyimlemek, yanlış yemek yemek, yetersiz miktarda hareket etmek ve yeteri kadar dinlenmemektir.

 Bunlar dışında kazalar ve zehirlenmeler vardır. Bu sebepten dolayı, Geleneksel Çin Tıbbı, Meridyen Terapileri ve Bitkisel Tıp gibi tedavi metodlarının yanısıra, beslenme ve yaşam tarzının düzeltilmesi ve dengelenmesini de önemle vurgular. Bunlardan da önemlisi, hastanın psikolojisinin olumlu yönde teşvik edilmesi, duyguların dengelenmesi ve kişinin iyileşebileceği ve tamamen sağlıklı olabileceği arzu ve inancını kazanmasıdır.

Geleneksel Çin Tıbbı’nın en eski metinlerinde denir ki: “Pek çok hastalığa aynı tedavi uygulanabileceği gibi, tek hastalığa pek çok farklı tedavi uygulanabilir. Hangi hastalığa hangi tedavi uygulanacağı, hastalığa göre değil, hastaya göre belirlenir”. Diğer bir deyişle, hastalığın ne olduğu kadar, hastalığa sahip olan kişinin kim olduğu da, büyük önem taşır.

Meridyen Terapisi, kişinin özünde kim olduğunu anlamaya çalışır ve bunu baz alarak, kişinin varlığının temelini oluşturan yaşam enerjisinin, bozulmuş ahenk ve dengesini yeniden sağlar. Yani Meridyen Terapisi, sağlığı yüzeysel, semptomatik ve geçici olarak değil, kökten, bütünsel ve kalıcı olarak sağlama bilimi ve sanatıdır.

***

Meridians

There are 14 meridians in our body. Two of them are the ruler, the central meridians. The rulers pass right through the middle of the body and divide it into two equal parts. We can name these two meridians, which take the responsibility of all other meridians, as “administration” and “formation” meridians. One tour of the energy flow in the 12 prime meridians takes 24 hours. Each meridian has a two-hour period with energy peaks.
Each side of the body is followed by six meridians, three yin and three yang. Although each meridian represents an organ, it encompasses the broader functions of other organs around it. For example, although the kidney meridian is actually responsible for urinary health, it carries sexual energy and also influences reproductive processes.

In traditional Chinese medicine, the meridian is a channel through which essential substances such as life energy and blood flow. It is also known by different names such as acupuncture meridians and energy vessels. Meridians function as a network, like a highway system that can be mapped throughout the entire body. It is similar to the circulatory system in Western medicine.

Apart from these, there are accidents and poisonings. For this reason, Traditional Chinese Medicine emphasizes the correction and balancing of diet and lifestyle, as well as treatment methods such as Meridian Therapies and Herbal Medicine. Most importantly, the patient’s psychology is stimulated in a positive way, the emotions are balanced, and the person gains the desire and belief that he or she can recover and be completely healthy.

It is said in the oldest texts of Traditional Chinese Medicine: “As the same treatment can be applied to many diseases, many different treatments can be applied to a single disease. Which treatment will be applied to which disease is determined according to the patient, not the disease. In other words, who has the disease is as important as what the disease is.

Meridian Therapy tries to understand who the person is in his essence and, based on this, restores the disrupted harmony and balance of the life energy that forms the basis of one’s existence. In other words, Meridian Therapy is the science and art of providing health not superficially, symptomatically and temporarily, but radically, holistically and permanently.

Open chat
WhatsApp
Merhabalar👋
Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz?