TERMO-KIZILÖTESİ MASAJ KAPSÜL (TİM)

TERMO-KIZILÖTESİ MASAJ KAPSÜL (TİM)

Enerjik termal kapsül, birçok kişiye uygun yüksek teknoloji bir üründür. Kullanımı kolay ve pratiktir. Enjeksiyon veya ilaç gerektirmeyen tamamen ağrısız ve güvenli bir iyileşme yöntemidir.

Fonksiyonel termal kızılötesi masaj kapsülü, Çin’de eski zamanlardan beri kullanılan geleneksel Çin tıbbının (TCM) sekiz klasik tedavisinden biri olan terleme yöntemini kullanır. Ayrıca üründe ışık tedavisi, termoterapi, manyetik terapi gibi modern iyileştirme yöntemleri kullanılmaktadır. Tek yapman gereken arkana yaslanmak ve iyileşmek!

Metabolizmayı hızlandırır, hücre aktivitesini arttırır; kan dolaşımını temizler ve yeniler.(kanlanma %10-15 artar).

Omurgayı düzeltir. Vücut toksinlerden arındırılır. Metabolik ürünleri terleme yöntemi ile dışarı atar.

Vücudun yin-yang ve ph dengesini geri yükler. Fiziksel yorgunluk durumunda vücudun durumunu iyileştirir. Sakinleştirici bir etki ve gerginlikte azalma da gözlemlenmiştir. Şekli düzeltir ve cildin durumunu iyileştirir. Fohow enerjik termokapsül, fiziksel efor gerektirmeyen pasif bir şifa aracıdır.

Karbon fiber ısı iletkenleri tarafından yayılan kızılötesi dalgalar, enerjik minerallerin manyetik alanları, derin etkili ışık tedavisi lambaları ve sürekli iyonizasyon, kan dolaşımını iyileştirmeye ve belirgin etkiler elde etmeye yardımcı olur.

Boyutlar: 180х90 cm. Kapsül 2 parçadan oluşur: Üst kısım (termal kapak) ve alt kısım (termomat).

Malzeme:  Isıtma elemanı, masaj servo sürücü, ısı yalıtımlı pamuk, deri, kızılötesi radyasyon efektli kumaş, örgü kumaş, cırt cırt fermuar, foton kızılötesi lamba.

Termo-Kızılötesi Terapinin Etkileri

Metabolizmayı hızlandırır, hücre aktivitesini arttırır; kan dolaşımını temizler ve yeniler.(kanlanma %10-15 artar).

Termal kapsül emniyetlidir, konforludur ve ürün su geçirmezdir. Nanoteknolojiler temelinde geliştirilen termal kapsül ısı enerjisinin korunmasının ve tüm vücut üzerinde düzgün dağılmasını sağlar.

Kapsülü 30 dakika kullanmak 10-15 kilometre koşmaya eşdeğerdir, yüksek sıcaklık ve vücudun fiziksel eforundan dolayı tıkanıklık hissetmeden rahat ve verimli bir şekilde kalori yakmanızı sağlar.

TIM masaj kapsül seansları çok geniş bir insan yelpazesine fayda sağlar.

Kimlere öncelikle tavsiye edilir?

* Kronik stres yaşayanlar; hızlı yorulma durumunda.

*Yetersiz uyku durumlarında.

*Sinir ve metabolik sistem çalışmalarının bozulması durumunda.

*Patojenik faktörlerin varlığında (soğuk ve nem gibi)

 *Romatizmal hastalıklarda.

*Rahimde soğuk olması durumunda;

*Mesane sistemi ile ilgili problemlerde;

*Kilo vermek istiyorsanız…

Bir seansın süresi 20 ila 50 dakika arasında sürebilir. Bioenerji masaj cihazı (BEM cihazı) ile birlikte kullanmak mümkün ise etkisi daha da güçlü olacaktır. İlk olarak, bir TIM kapsülünde meridyenleri ısıyla etkileyen, soğuğu, rutubeti ve toksinleri dışarı atan bir seans yapılabilir.

Daha sonra meridyenleri derinden etkilemek için (minimum zaman ve minimum yoğunlukla) meridyen makinesiyle bir seansa girerler.

Dikkat! BEM ve TIM cihazını birlikte kullanırken tüm seansın süresi 50 dakikayı geçmemelidir.

SADELİK VE KULLANIM KOLAYLIĞI: Alt ve üst parçaların ayrı yönetimi, kablosuz kontrol paneli, sıcaklık kontrolü, kullanım kolaylığı sunar.

***

THERMO-INFRARED MASSAGE CAPSULE

The energetic thermal capsule is a high-tech product suitable for many. It is easy to use and practical. It is a completely painless and safe healing method that does not require injections or medication.

The functional thermal infrared massage capsule uses the sweating method, which is one of the eight classical treatments of traditional Chinese medicine (TCM), which has been used in China since ancient times. In addition, modern healing methods such as light therapy, thermotherapy and magnetic therapy are used in the product. All you have to do is sit back and heal!

Accelerates metabolism, increases cell activity; It cleans and renews the blood circulation (blood circulation increases by 10-15%).

Straightens the spine. The body is cleansed of toxins. It expels metabolic products by sweating method.

Restores the yin-yang and ph balance of the body. It improves the condition of the body in case of physical fatigue. A calming effect and a reduction in tension have also been observed. Corrects the shape and improves the condition of the skin. Fohow energetic thermocapsule is a passive healing tool that does not require physical exertion.

Infrared waves emitted by carbon fiber heat conductors, magnetic fields of energetic minerals, deep-acting light therapy lamps and continuous ionization help improve blood circulation and achieve obvious effects.

Dimensions: 180х90 cm. The capsule consists of 2 parts: the upper part (thermal cap) and the lower part (thermomat).

Material: Heating element, massage servo driver, heat-insulated cotton, leather, infrared radiation effect fabric, mesh fabric, hook and loop zipper, photon infrared lamp.

Effects of Thermo-Infrared Therapy

Accelerates metabolism, increases cell activity; It cleans and renews the blood circulation (blood circulation increases by 10-15%).

The thermal capsule is safe, comfortable and the product is waterproof. Developed on the basis of nanotechnologies, the thermal capsule ensures the preservation of heat energy and its uniform distribution over the whole body.

Using the capsule for 30 minutes is equivalent to running 10-15 kilometers, allowing you to burn calories comfortably and efficiently without feeling suffocated due to high temperature and physical exertion of the body.

TIM massage capsule sessions benefit a wide range of people.

Who is recommended first?

* Those experiencing chronic stress; in case of rapid fatigue.

* In cases of insufficient sleep.

* In case of deterioration of nervous and metabolic system works.

*In the presence of pathogenic factors (such as cold and humidity)

* In rheumatic diseases.

*In case of cold in the uterus;

* Problems related to the bladder system;

* If you want to lose weight…

A session can last between 20 and 50 minutes. If it is possible to use it together with a bioenergy massage device (BEM device), its effect will be even stronger. First, a session can be done in a TIM capsule that affects the meridians with heat, expelling cold, dampness and toxins.

They then engage in a session with the meridian machine (with minimum time and minimum intensity) to deeply affect the meridians.

Attention! When using the BEM and TIM device together, the duration of the entire session should not exceed 50 minutes.

SIMPLICITY AND EASE OF USE: It offers separate management of upper and lower parts, wireless.

Open chat
WhatsApp
Merhabalar👋
Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz?