Safra kesesi Meridyeni

Safra kesesi Meridyeni

44 akupunktur noktası bulunur En uzun meridyendir. Bedende uzun bir yol kat ettiği için bu meridyendeki tıkanıklıklar bir çok farklı bölgede soruna yol açabilmektedir. Esas olarak, tükürük bezi, safra öz suyu, bağırsak enzimleri gibi sindirim enzimlerinden ve tiroid hormonlarının dengelenmesinden sorumludur. Aynı zamanda, karar vermekle ve yargılamakla ilişkilidir. Ani karar verme, öfkeyle hareket etme gibi durumlar çi enerjisinin bu organda gereğinden fazla yüklü olması ile ilişkilidir. Kararsızlık ve karar almaktan kaçınma ise, bu organdaki çi enerjisinin gerekenden az olduğuna işarettir.

akış yönü : göz ucu ile kaş ucu arasının dış köşesinden başlar, kulağın altına iner, oradan başın yan tepesine çıkarak madeni para büyüklüğünde daire çizer ve başın arkasına gider, tekrar arkadan alnın ortasına gider ve yeniden arkadan boyuna ve omuz arkasına gider. koltukaltından göğüskafesine geçer. göğüskafesi altından göğüskafesini takip ederek kalça kemiğinin üstüne gelir. yine kalça üzerinden zikzak çizerek kalça gamzesinin üstüne gelir. oradan yan bacaklardan ayak bileği önüne gelir ve 4. parmakta son bulur.

*

aktif olduğu saat : 23:00 – 01:00

renk : açık yeşil

Fonksiyonu: Karaciğer tarafından üretilen safranın depolanması ve kullandırılması

enerji : yang

element : ağaç

eş meridyeni : kalp

safra kesesi meridyeni psikolojisi : öfke ve insiyatif

*

safra kesesi meridyeni dengede olmadığında:

Uykusuzluğa ve kasların sertleşmesine yol açan bu dengesizlikler; zayıf muhakeme, çekingenlik, şişkinlik, karaciğer ağrıları, dil, deri renk değişikliğine ve kararsızlığa da neden olabilir.

*

Safra kesesi meridyenini dengede tutmak için yapılabilecekler:

*Temel yoga hareketleri

*Meridyen terapi seansları

*Nefes çalışmaları

*Beslenme ve sıvı düzeni sağlamak

*Çakra ve meditasyon çalışmaları

Gallbladder Meridian

This meridian, which is effective on nerves, muscles and joints, is also
It is our meridian of decision making and fighting.
An imbalance in the gallbladder meridian can produce more mental than physical discomfort. These imbalances that lead to insomnia and stiffening of the muscles; It can also cause poor judgment, shyness, bloating, liver pain, tongue, skin discoloration, and instability.

Most active hours: 09.00-11.00
Emotion: Joy

The Gallbladder Meridian is our decision-making and fighting meridian. By fighting, one cannot mean here a blind, destructive struggle. Clever means the struggle of a person who sees the facts and the need.

It starts in the outer corner of the eye:

It passes through the temple and neck, where a ring is formed.

It goes down to the shoulder.

It passes by the shoulder joint and comes to the armpit flexion.

It creates a broken line at the front.

It goes down with the hip side of the leg.

It progresses from the inner side of the outer malleus to the nail root of the 4th finger:

Uses of Gallbladder Meridian

I- Dysnesia in the gallbladder, cholecystitis, disorders in the gastrointestinal tract.
II- Pathology and diseases along the meridian.
III- Cough, shortness of breath.
Bronchial asthma,Pelvis organs pathology
Dysmonerhea,Psychic disorders

BALANCE OF THE GALLBLACLE

  • Basic yoga moves
  • Meridian therapy sessions

*Breathing exercises

  • Provide nutrition and fluid regulation
  • Chakra and meditation exercises
Open chat
WhatsApp
Merhabalar👋
Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz?