Virüslere karşı T hücrelerini artır!

Virüslere karşı T hücrelerini artır!

T hücreleri, kemik iliğinde sentezlenen hematopoitik kök hücrelerden ortaya çıkar. Çok az sayıda multipotent hücre, progenitör hücreleri kemik iliğinden ayrılır ve kan yoluyla timusa gider. Bu hücreler timusta olgunlaşır.

Timusta, T hücreleri, gelişen T hücrelerinin çoğunun (timositler olarak bilinir) başarılı bir şekilde geçemediği ve dolayısıyla yenik düştüğü bir tür seçilim fenomeni yaşar. Kendi kendine MHC molekülleri ile etkileşime giren Timositler, hayatta kalmak için pozitif sinyalleri kabul eder ve reseptörlere sahip olan Timositler, negatif sinyaller alırlar repertuardan çıkarılır.

T hücreleri daha sonra kendi T hücre reseptörünü (TCR) geliştirir ve antijene özgüdür. Timik seçilimden kurtulan T hücreleri olgunlaşır ve timustan çıkar. Daha sonra belirli bir antijeni almak ve uyarılmak için periferik lenfoid yapılardan geçerler. Aktivasyon üzerine, T hücreleri büyür ve bir efektör T hücresine farklılaşır.

Yaşlanmayla birlikte, timus da dahil olur, sonuç olarak birkaç saf T hücresi üretiriz. Bu, daha yaşlı vücutların, yaşlanma ile enfeksiyonlara karşı artan duyarlılığa katkıda bulunan azaltılmış T hücre çeşitliliği ürettiğini söylemeye karşılık gelir. T Hücrelerini güçlendirmek adına C Vitamini, Beta-Karoten, E Vitamini, D Vitamini gibi yiyecekler tüketmek gerekmektedir.

T Hücresi Bağışıklığı Ne Anlama Gelir?

Bir virüs bir kişiyi enfekte ettiğinde, hayatta kalmak ve çoğalmak için sabit hücreleri istila eder. İçeri girdikten sonra, bağışıklık sistemi hücreleri virüsü ‘göremez’ ve bu nedenle mevcut hücrenin enfekte olduğunu bilmezler. Bunun üstesinden gelmek için hücreler, diğer hücrelere içlerinde ne olduğunu göstermelerine izin veren bir sistem kullanırlar.

T hücresini bir enfeksiyona karşı uyarır. T hücresi, enfekte olmuş hücreyi öldürmek için sitotoksik faktörleri serbest bırakır ve bu nedenle istilacı virüsün hayatta kalmasını önler.

Sonuç olarak T hücrelerini artırmak için yaşa bağlı olarak çok düşük etkinlikle çalışan Timus Bezininin uyandırılmasını ve aktif olarak görev yapmasını sağlamalısınız.

Bunun için farklı timus bezi çalışmalarını yapmalı veya bunu kolaylaştırmak için hazırlanmış teknolojik aksesuarlardan(Thymussmart) yararlanmalısınız.

***

Increase T cells against viruses!

T cells arise from hematopoietic stem cells synthesized in the bone marrow. Very few multipotent cells, progenitor cells leave the bone marrow and go through the blood to the thymus. These cells mature in the thymus.

In the thymus, T cells experience a type of selection phenomenon in which most of the developing T cells (known as thymocytes) fail to cross successfully and thus succumb. Thymocytes that interact with self-MHC molecules accept positive signals for survival and Thymocytes with receptors receive negative signals and are removed from the repertoire.

T cells then develop their own T cell receptor (TCR) and are antigen specific. T cells that survive thymic selection mature and emerge from the thymus. They then pass through peripheral lymphoid structures to receive and stimulate a particular antigen. Upon activation, T cells grow and differentiate into an effector T cell.

With aging, the thymus is also involved, as a result we produce few naive T cells. This corresponds to saying that older bodies produce reduced T cell diversity that contributes to increased susceptibility to infections with aging. In order to strengthen T Cells, it is necessary to consume foods such as Vitamin C, Beta-Carotene, Vitamin E, Vitamin D.

When a virus infects a person, it invades fixed cells to survive and reproduce. Once inside, immune system cells cannot ‘see’ the virus and therefore do not know that the current cell is infected. To overcome this, cells use a system that allows them to show other cells what’s inside them.

It alerts the T cell to an infection. The T cell releases cytotoxic factors to kill the infected cell and therefore prevents the invading virus from surviving.

As a result, in order to increase T cells, you must ensure that the Thymus Gland, which works with very low activity due to age, is awakened and active.

For this, you should do different thymus gland studies or use the technological accessories (Thymussmart) prepared to facilitate this.

Open chat
WhatsApp
Merhabalar👋
Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz?